Motorola RAZR2 V9x

Видео-обзоры Motorola RAZR2 V9x

MOTOMAGX. 45 Мб. 240*320 ("0). Камера: 2.0 МП. все характеристики